Don't miss an insight. Subscribe to Techopedia for free.

Subscribe

Technology Dictionary

Trending Terms Icon for trending terms

IT Terms beginning with N

NAC
NaN
NAN
NAP
NAP
NAS
NAS
NAT
NAU
NBA
NBD
NBI
NC
NCM
NCP
NCP
NCQ
NDC
NDP
NDR
NER
NF
NFC
NFS
NFT
NFT
NFV
NGI
NGN
NI
NIA
NIC
NIP
NIS
Nit
NLB
NLE
NLG
NLP
NLU
NMI
NMP
NMS
NNI
NNM
NOC
NoC
NOP
NOS
NP
NPC
NPD
NPR
NPU
ns
NSA
NSF
NSP
NTM
NTM
NTP
NTU
NVD
NVM
NVR
NVS
nym
Go back to top